Maszyny Budowlane

Nasze realizacje

Prace geologiczne dla wielu projektów liniowych, m. in.: DW Paszkowianka, woj. Mazowieckie odcinek o dł. 15 km


Prace geologiczne dla projektów budowy farm wiatrowych, m.in.: Miejska Górka - łącznie 45 elektrowni wiatrowych, Mława - łącznie 21 elektrowni wiatrowych


Prace geologiczne dla obiektów kubaturowych, m.in.: Projekt rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy


Prace geologiczne dla obiektów energetyki, m.in.: Projekt modernizacji stacji GPZ Lubraniec wraz z napowietrzną linią energetyczną 110 kV


Geotechniczna obsługa budowy:

  • - Budowa Estakady tramwojowej w kierunku osiedla Fordon w Bydgoszczy.
  • - Budowa Sieci magistrali DN 500 na osiedlu Glinki w Bydgoszczy.