Maszyny Budowlane

Wykonujemy następujące prace

PRACE TERENOWE:

 • wiercenia rozpoznawcze do 30m
 • sondowania dynamiczne SD-10/SD-30/SD-50/DPSH
 • statyczne CPT, CPTU
 • badanie dynamicznych modułów odkształcenia podłoża ED płytą dynamiczną
 • pobieranie próbek gruntu typu NW, NU i NNS
 • próbne obciążenia przy użyciu płyty statycznej VSS
 • wszelkiego typu wiercenia niestandardowe w zależności od potrzeb klientów
 • badanie nawierzchni bitumicznych
 • wykonywanie otworów studziennych i piezometrycznych

PRACE LABORATORYJNE:

 • analiza makroskopowa
 • uziarnienie gruntu (analiza sitowa i areometryczna)
 • granica płynności i plastyczności
 • wilgotność naturalna i optymalna
 • maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego
 • badania fizykochemiczne gruntów i wody

PRACE DOKUMENTACYJNE:

 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno - inżynierskie
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • opinie oraz ekspertyzy geotechniczne

BADANIA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU

Dzięki współpracy z akredytowanym laboratorium, umożliwiamy naszym Klientom badania chemiczne gruntów i wody gruntowej.

Ilość pobranych prób i skład związków chemicznych potrzebnych do przeanalizowania dostosowujemy indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Nasze realizacje

Prace geologiczne dla wielu projektów liniowych, m. in.: DW Paszkowianka, woj. Mazowieckie odcinek o dł. 15 km


Prace geologiczne dla projektów budowy farm wiatrowych, m.in.: Miejska Górka - łącznie 45 elektrowni wiatrowych, Mława - łącznie 21 elektrowni wiatrowych


Prace geologiczne dla obiektów kubaturowych, m.in.: Projekt rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy


Prace geologiczne dla obiektów energetyki, m.in.: Projekt modernizacji stacji GPZ Lubraniec wraz z napowietrzną linią energetyczną 110 kV


Geotechniczna obsługa budowy:

 • - Budowa Estakady tramwojowej w kierunku osiedla Fordon w Bydgoszczy.
 • - Budowa Sieci magistrali DN 500 na osiedlu Glinki w Bydgoszczy.