Bageo » Badania geologiczne i geotechniczne

Badania geologiczne i geotechniczne

Badania geotechniczne gruntu obejmują wszystkie prace związane z oceną kondycji podłoża na którym realizowana ma być budowa. Badanie gruntu pod budowę dostarcza zarówno informacje na temat przekroju podłoża, jego składu, warstw, parametrów odkształcenia itp. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe zaplanowanie budowy (odpowiedni dobór materiałów, ewentualnych zabezpieczeń itp.) tak, aby uzyskać trwałe i bezpieczne fundamenty.

Zgodnie z przepisami każdy obiekt budowlany powinien posiadać opinię geotechniczną. Na opinię składa się zazwyczaj charakterystyka badanego gruntu oraz wnioski stanowiące wskazówki dla projektanta (pozwalające m.in. określić kategorię geotechniczną budynku).

Podsumowując, profesjonalne badania geotechniczne pozwalają:

  • określić szczegółowy profil gruntu w miejscu inwestycji
  • określić poziom wód gruntowych w miejscu potencjalnej budowy
  • zaplanować wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych i zabezpieczeń budynku (tak aby między innymi wyeliminować lub zredukować ryzyko pękania ścian lub zalegania wody w piwnicy)
  • wskazać występowanie potencjalnych gruntów niestabilnych
  • prowadzić ciągły nadzór w czasie realizacji inwestycji
  • dostarczyć niezbędnych danych do wyceny danej działki

Badania geologiczne gruntu – przebieg

Badania gruntu pod budowę polega zazwyczaj na wykonaniu szeregu kilkumetrowych odwiertów (ich liczba i rozmieszczenie zależna jest m.in. od wielkość inwestycji). Jest to wystarczające żeby pozyskać niezbędne dane odzwierciedlające stan podłoża. Zazwyczaj prace te wykonuje się przed realizacją inwestycji jednak w niektórych sytuacjach badanie geotechniczne gruntu wykonywane jest również w trakcie budowy. Dzieje się tak na przykład w przypadku modyfikacji wyjściowego projektu lub w celu upewnienia się czy dotychczasowe prace w odpowiedni sposób przygotowały grunt pod kolejne etapy budowy. W zależności od potrzeb i specyfiki terenu badania wykonujemy z wykorzystaniem niewielkiego przenośnego sprzętu (np. wiertnice ręczne, sondy dynamiczne) lub wiertnicy osadzonej na samochodzie. W tym drugim przypadku upewniamy się czy dysponujemy swobodnym dostępem do posesji tak, aby nie uszkodzić ewentualnych ogrodzeń lub roślinności. Mając wykonane badanie geotechniczne w zależności od potrzeb możemy od razu przekazać informacje na temat części parametrów podłoża, a w przypadku zebrania próbek ziemi zabieramy je do specjalistycznej analizy.

Badania geotechniczne w Bydgoszczy - cena

Wycena badania geotechnicznego zależna jest od wielu czynników takich jak skala inwestycji, rodzaj technik jakie musimy zastosować, liczba i głębokość wykonywanych odwiertów, ale również lokalizacja. Badania geologiczne na terenie Bydgoszczy i okolic jesteśmy w stanie zrealizować w krótszym czasie. Do każdej realizacji podchodzimy jednak indywidualnie dlatego zachęcamy do kontaktu i ewentualnego przesłania szczegółów zlecenia. Zwrotnie przygotujemy szczegółową wycenę.

Geologiczne badanie gruntu pod dom jednorodzinny

Jeśli budujesz lub planujesz budowę domku jednorodzinnego czasami niezbędne jest wykonanie odwiertów geologicznych umożliwiającym rozpoznanie gruntu na którym ma rozpocząć się budowa. Bez względu na to czy obowiązek takich badań dotyczy Twojej inwestycji warto o nie zadbać by upewnić się, że dom może być bezpiecznie wzniesiony. Niekiedy analiza próbek gruntu ujawnia potrzebę zastosowania dodatkowych umocnień lub izolacji (np. w momencie kiedy badanie geotechniczne gruntu wykaże wyższy poziom wód gruntowych), tak aby Twój dom służył wiele lat bez potrzeby podejmowania kosztownych remontów w przyszłości.

Badania gruntu pod dom jednorodzinny obejmują zazwyczaj ok. 3-5 odwiertów zlokalizowanych w miejscu posadowienia przyszłego budynku. Nie musisz uczestniczyć w realizacji badania, wystarczy, że dostarczysz nam niezbędnych informacji. Badanie geologiczne tego typu trwają zazwyczaj kilka godzin, następnie pobrane próbki poddajemy analizie i dostarczamy Ci opinię geotechniczną, stanowiącą cenne źródło informacji np. dla projektanta.

5/5 - (10 votes)