Bageo » Nadzór geotechniczny

Nadzór geotechniczny

Profesjonalny nadzór geotechniczny stanowi istotną część każdej inwestycji. Nadzór realizowany jest kiedy zachodzi potrzeba sprawdzenia parametrów podłoża już w trakcie realizacji budowy. Pozwala to pozyskać bieżące dane na temat kondycji gruntu (parametrów potwierdzających odpowiednie zagęszczenie i nośność podłoża) oraz upewnić się, że roboty ziemne są wykonywane w sposób prawidłowy a stawiana konstrukcja uzyska odpowiednią stabilność.

Zgodnie z przepisami zagęszczenie podłoża na którym realizowana jest budowa można wyznaczyć za pomocą wskaźnika odkształcenia gruntu. Pomiar tego typu wyznaczamy wykorzystując badania płytą dynamiczną oraz badania płytą VSS.

Badania płytą dynamiczną

W ramach nadzoru geotechnicznego realizujemy między innymi badania gruntu płytą dynamiczną, stanowiącą czułą metodę pomiaru. Opiera się ona na miarowym uderzaniu obciążnikiem o lekką płytę dynamiczną odpowiednio przylegającą do badanego podłoża (stąd nazwa badanie dynamicznych modułów odkształcenia podłoża EVD płytą dynamiczną). Pomiar odkształcenia płyty pojawiającego się w momencie uderzenia pozwala ocenić stan gruntu np. wskaźnik zagęszczenia [IS] i prędkość osiadania gruntu. Ze względu na sprzęt wykorzystywany do tego typu pomiaru oraz mechanizm badania można go wykonywać w praktycznie każdych warunkach, a sama procedura nie trwa długo.

Badania płytą sztywną VSS

Badania VSS również mają na celu ocenę parametrów gruntu na którym wykonywana jest budowa jednak w tym przypadku wykorzystywana jest płyta obciążona statystycznie. Badanie odpowiednio przygotowanego i równego gruntu wykonuje się w tym przypadku poprzez obciążenie płyty w dwóch cyklach (pierwotnym [E1] oraz wtórnym [E2]). Pomiary te wskazujące głębokość zagłębiania się sond w podłoże pozwala dokonać precyzyjnego pomiaru odkształcenia gruntu [I0].

Nadzór geotechniczny obejmuje badania płytą dynamiczną, badania płytą VSS ale w jego ramach realizujemy również odwierty kontrolne oraz sondowanie sondą dynamiczną

Nadzór geotechniczny Bydgoszcz

Usługę nadzoru geotechnicznego (badania płytą dynamiczną, badania płytą VSS, sondowanie dynamiczne, odwierty kontrolne) realizujemy głównie na terenie Bydgoszczy i okolic. W przypadku większej skali badań możemy je wykonać również w innych lokalizacjach, wszystko związane jest jednak ze specyfiką konkretnego zlecenia. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów realizacji zlecenia.

5/5 - (4 votes)