Bageo » FAQ

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kiedy i dlaczego przeprowadza się badania geologiczne?

Badania geotechniczne są niezbędną częścią wielu prac budowlanych pozwalających odpowiednio zaplanować i zrealizować inwestycje. Zazwyczaj przeprowadza się je na samym początku tak, aby na podstawie parametrów geotechnicznych gruntu odpowiednio zaplanować prace. Niekiedy kontrole gruntu przeprowadza się również trakcie budowy obiektu (tzw. nadzór geotechniczny). Zgodnie z przepisami każdemu obiektowi budowlanemu powinna towarzyszyć opinia geotechniczna.

W jaki sposób przebiega współpraca z BAGEO?

W pierwszym etapie współpracy na podstawie przesłanych informacji lub rozmowy dokładnie zapoznajemy się ze specyfiką zlecenia i planujemy prace terenowe. Wstępnie wyceniamy zlecenie oraz ustalamy czas jego wykonania. Po wykonaniu prac terenowych, a następnie laboratoryjnych opracowujemy i dostarczamy szczegółową dokumentację geotechniczną.

Co muszę dostarczyć przed realizacją zlecenia?

W celu usprawnienia pracy dobrze byłoby gdybyśmy otrzymali zestaw niezbędnych informacji, które pozwolą nam odpowiednio zaplanować badanie geotechniczne. Informacje, które pozwolą nam sprawnie zaplanować prace to lokalizacja działki/adres inwestycji, mapy do celów projektowych, parametry obiektu budowlanego oraz dane inwestora (niezbędne do dokumentacji). Wszystkie te dane w bezpieczny sposób możesz przesłać nam na maila podanego w zakładce kontakt.

Czy muszę być na miejscu prac geologicznych?

Nie, badania geologiczne i geotechniczne przeprowadzamy na miejscu samodzielnie. Ważne aby miejsce w którym będziemy wykonywać pracę było w pełni dostępne dla naszych pracowników i sprzętu. Jeśli teren nie jest dostępny np. przez prowadzone prace, ogrodzenia, brak odpowiedniego dojazdu poinformuj nas o tym, a znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Ile trwa realizacja zlecenia?

Czas realizacji zlecenia zależny jest od charakteru konkretnej inwestycji. Niekiedy (np. w przypadku domku jednorodzinnego) badania terenowe realizujemy w ciągu jednego dnia (kilka kolejnych dni zajmują badania laboratoryjne i dokumentacyjne). W przypadku większej inwestycji badania geotechniczne mogą potrwać około tygodnia. Dokładny czas realizacji ustalamy indywidualnie. Jesteśmy świadomi, że realizacja każdej inwestycji wymaga zsynchronizowania wielu działań i etapów dlatego działamy możliwie sprawnie i szybko.

Jaka jest różnica między geologią a geotechniką?

Na naszej stronie możesz spotkać się zarówno z terminem geologia jak i geotechnika. Geologia jest pojęciem nieco szerszym, dotyczącym generalnie dyscypliny naukowej badającej własności ziemi i procesów jakie w niej zachodzą. W jej zakres wchodzą zatem metody wykorzystywane w całym spektrum prac, również archeologicznych i odkrywczych. Metody i techniki geologiczne wykorzystujemy również w kontekście badań gruntu pod budowę obiektów (budynków, dróg itp.) i tym właśnie zajmuje się geotechnika. W jej zakres wchodzą więc konkretne technik i metody geologiczne dedykowane inwestycją budowlanym i określone odpowiednimi przepisami.

W jaki sposób przebiegają badania geologiczne/geotechniczne?

Badania geotechniczne obejmują całe spektrum metod, które dobieramy w zależności od potrzeb danej inwestycji. Zazwyczaj są one związane z wykonaniem odwiertu (ręcznego lub przy użyciu wiertnicy osadzonej na aucie) na miejscu budowy i pobraniu próbki gruntu do badań. Realizacja odwiertu geotechnicznego trwa od kilkudziesięciu minut do kilku godzin w zależności od dostępności terenu, głębokości oraz ilości niezbędnych odwiertów.