Bageo » Sondowanie gruntu

Sondowanie gruntu

Sondowanie gruntu to jedno z podstawowych badań geotechnicznych pozwalających zweryfikować zagęszczenie podłoża na którym realizowana ma być inwestycja. Dzięki sondowaniu wyznaczamy wskaźniki oporu stawianego przez grunt podczas oddziaływania na niego specjalnej sondy. Szczegółowe sprawdzenie parametrów geotechnicznych warstw ziemi przeznaczonej do budowy pozwala upewnić się w jakich miejscach i na jakich głębokościach zalegają warstwy o konkretnych właściwościach mechanicznych oraz wyznaczyć miejsca kolejnych badań. W ramach naszych prac wykonujemy dwa podstawowe rodzaje sondowań gruntów czyli sondowanie dynamiczne i sondowanie statyczne.

Sondowanie dynamiczne

Sondowanie dynamiczne stanowi metodę umożliwiającą określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych (takich jak piasek czy żwir), zarówno pochodzenia naturalnego jak i będącego efektem działalności człowieka. Pozwala nam to na ocenę wytrzymałości oraz odkształcalności gruntów niespoistych. Badanie metodą sondowania dynamicznego realizujemy w momencie napotkania na tego typu grunty w trakcie wykonywania odwiertów geologicznych. Wykorzystujemy w tym celu sondy DPL, DPM i DPH.

Sondowanie gruntu metodą dynamiczną jest standardową procedurą pozwalającą wyznaczyć stopień zagęszczenia gruntów niespoistych na przykład w celu sprawdzenia warstw podłoża pod fundamenty, chodniki czy drogi, a także weryfikacji osiągnięcia odpowiednich wymagań projektowych (dlatego technika ta jest wykorzystywana również w ramach nadzoru geotechnicznego).

Przebieg sondowania polega na dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej w podłoże gruntowe przy użyciu młota o odpowiedniej wadze dzięki czemu uzyskujemy stałą energią uderzenia. W zależności od charakterystyki badanego gruntu otrzymujemy określona wartość pozwalającą na ocenę wytrzymałości podłoża.

Usługę sondowania dynamicznego dostosowujemy każdorazowo do konkretnych potrzeb i sytuacji oraz realizujemy ją w trzech wariantach określających głębokość sondowania i dobieranych w zależności od konkretnej sytuacji:

  • SD-10 (DPL)
  • SD-30 (DPM)
  • SD-50 (DPH)

Sondowanie statyczne

Do badań gruntów wykorzystywane jest również sondowanie statyczne. Tego typu sondowanie realizujemy z wykorzystaniem sondy CPT i sondy CPTu, stąd niekiedy spotkać się można ze zwrotem sondowanie CPT lub sondowanie CPTu. Sondowanie gruntu stożkiem CPT to jedno z najdokładniejszych badań geologicznych, które pozwala na precyzyjną ocenę parametrów geotechnicznych podłoża przeznaczonego do realizacji inwestycji. Sonda CPTU dostarcza dodatkowo informacji na temat takich parametrów jak poziom zwierciadła wody gruntowej. 

5/5 - (3 votes)