Realizacje

Realizacje

Wykonujemy opracowania na etapie projektu na potrzeby m.in.:

Odnawialne źródła energii

farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Obiektów liniowych

drogownictwo, ścieżki rowerowe, instalacje wodne, kanalizacje, sieci ciepłownicze

Obiektów kubaturowych

hale przemysłowe, obiekty handlowo-usługowe, magazyny

Obiektów mieszkalnych

domki jednorodzinne, bloki, bliźniaki, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Stacje elektroenergetyczne

Nasze przykładowe realizacje

Prace geologiczne dla projektów budowy farm wiatrowych

Miejska Górka - 45 elektrowni wiatrowych,
Mława - łącznie 21 elektrowni wiatrowych

Prace geologiczne dla wielu projektów liniowych

DW Paszkowianka, woj. Mazowieckie odcinek o dł. 15 km

Prace geologiczne dla obiektów energetyki

Projekt modernizacji stacji GPZ Lubraniec wraz z napowietrzną linią energetyczną 110 kV

Prace geologiczne dla obiektów kubaturowych

Prace geologiczne dla obiektów kubaturowych

Geotechniczna obsługa budowy

Budowa Estakady tramwojowej w kierunku osiedla Fordon w Bydgoszczy. Budowa Sieci magistrali DN 500 na osiedlu Glinki w Bydgoszczy.