Bageo » Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne

Opinie geotechniczne

Na ostatnim etapie zlecenia, opierając się na badaniach laboratoryjnych sporządzamy szczegółową opinię geotechniczną. Dokumentacja geotechniczna stanowi niejako sprawozdanie z wyników badań terenowych i laboratoryjnych. Dokumentacje geotechniczne zawierają szczegółowe informacje na temat przebiegu badania podłoża gruntowego, stosowanych technik, wyników badań (wraz z dokładnymi parametrami badanego gruntu) oraz interpretację przeprowadzonych prac geotechnicznych. Nasze opinie spełniają oczywiście wszystkie normy wymagane przez odpowiednie przepisy. Całość dokumentów przekazujemy w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej. Nasza dokumentacja geologiczno-inżynierska, wymagana w przypadku wystąpienia skomplikowanych warunków gruntowych, zawiera szczegółowe, wymagane prawnie informacje na temat kondycji badanego podłoża.