Bageo » Odwierty geologiczne

Odwierty geologiczne

Wykonywanie odwiertów geologicznych to kluczowy rodzaj badań gruntu wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji, ale także w celach eksploatacyjnych czy badawczych. Technika wykonania odwiertu geologicznego zależna jest od konkretnej sytuacji, jednak najogólniej opiera się na pozyskaniu profilu geologicznego, czyli próbki podłoża, którego analiza pozwala odpowiednio zaklasyfikować grunt, a dzięki badaniom laboratoryjnym również określić jego właściwości mechaniczne. Wszystko to jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania budowy obiektu na danym obszarze.

Wiercenia geologiczne i geotechniczne realizowane są przy zastosowaniu wiertnicy pozwalającej na precyzyjne i bezpieczne wykonanie odwiertu nawet przy występowaniu twardych gruntów. W zależności od potrzeb wiercenia geotechniczne wykonujemy urządzeniami ręcznymi jak i wiertnicą osadzoną na platformie samochodowej, wykorzystywaną do wiercenia otworów na większych głębokościach lub na gruntach twardych. Jedynym ograniczeniem zastosowania wiertnicy są bariery terenowe uniemożliwiające wjazd sprzętu na miejsce badania.

Odwiert geologiczny poza pobraniem próbki ziemi do badań laboratoryjnych, umożliwia również wykonanie np. studni (takiej jak studia abisyńska zwana potocznie abisynką, która pozwala na wydobycie niewielkiej ilości wody gruntowej z niewielkich głębokości ok. 5-7 metrów).

5/5 - (3 votes)