Bageo » Usługi

Usługi geotechniczne i geologiczne

Badania geologiczne i geotechniczne

Badania geologiczne obejmują ogół prac związanych z badaniem parametrów gruntu. Jeśli chodzi o typ prac mających na celu dokładne zbadanie gruntu pod budowę, rozbudowę itp, mówimy wówczas o badaniach geotechnicznych. Obejmują one m.in.:

 • odwierty geotechniczne
 • pobieranie próbek gruntu
 • sondowania dynamiczne i statyczne

Badanie geotechniczne gruntu – szczegóły

Nadzór geotechniczny

Obsługa geotechniczna budowy obejmująca m.in.:

 • badanie dynamicznych modułów odkształcenia podłoża ED płytą dynamiczną
 • badanie płytą sztywną VSS
 • odwierty kontrolne
 • sondowanie dynamiczne

Badania gruntu pod:

 • budownictwo mieszkaniowe (np. domki jednorodzinne, domy wielorodzinne)
 • budownictwo przemysłowe (hale, obiekty handlowo-usługowe)
 • ciągi drogowe i obiekty inżynierskie
 • farmy wiatrowe i fotowaltaiczne
 • obiekty liniowe: wodociągi, kanalizacja, gazociągi i inne
 • stacje sieci telefonii komórkowe
 • stacje elektroenergetyczne

Sondowanie dynamiczne i statyczne

 • sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH
 • sondowania dynamiczne SD-10/SD-30/SD-50/DPSH
 • sondowanie statyczne CPT i CPTu

Sondowanie gruntu – szczegóły

Odwierty geologiczne

 • wiercenia rozpoznawcze do 30 m
 • wszelkiego typu wiercenia niestandardowe w zależności od potrzeb klientów
 • wykonywanie otworów studziennych (np. studni abisyńskiej) i piezometrycznych

Odwierty geologiczne – szczegóły

Badanie nawierzchni bitumicznych

 • Wiercenie w nawierzchni z rozróżnieniem rodzaju warstw bitumicznych

Prace laboratoryjne

Na tym etapie dokonujemy szczegółowej analizy pobranych próbek ziemi.

 • sprawdzenie przydatności gruntów na potrzeby dokumentacji geologicznych
 • analiza makroskopowa
 • uziarnienie gruntu (analiza sitowa i areometryczna)
 • granica płynności i plastyczności
 • wilgotność naturalna i optymalna
 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
 • wskaźnik i stopień zagęszczenia
 • wskaźnik piaskowy

Prace laboratoryjne – szczegóły

Przygotowywanie dokumentacji geologicznych

 • dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • sprawozdanie z wyników badań laboratoryjnych i polowych
 • raport z geotechnicznej obsługi budowy

Dokumentacje geotechniczne – szczegóły

4.7/5 - (3 votes)