Bageo » Prace laboratoryjne

Prace laboratoryjne

To na etapie prac laboratoryjnych wykonujemy fachową analizę danych pozyskanych w trakcie badań terenowych (np. pozyskanej próbki gruntu). W zależności od potrzeb Klienta dokonujemy analizy makroskopowej i badamy właściwości fizyczne i mechaniczne podłoża określając takie parametry jak konsystencja gruntu, jego gęstość, zawartość poszczególnych związków, stopień zagęszczenia itp. Prace laboratoryjne pozwalają ponadto określić granice płynności i plastyczności gruntu, naturalną i optymalną wilgotność oraz określić tzw. wskaźnik piaskowy. Wszystkie pozyskane dane opracowujemy w postaci dokumentacji geologicznej, którą dostarczamy Klientowi na ostatnim etapie realizacji usługi.