Bageo » Baza wiedzy » Na jakim etapie budowy potrzebuję geotechnika?

Na jakim etapie budowy potrzebuję geotechnika?

Działalność firmy geotechnicznej polega przede wszystkim na pomiarze wytrzymałości gruntu i jego właściwości odkształceniowych (na co wpływ mają takie czynniki jak rodzaj, wielkość i rozkład cząstek gruntu, obecność wody itp.). Pomiary tego typu wykonać można na miejscu budowy, a niekiedy w laboratorium na podstawie próbek ziemi pobranych w trakcie odwiertu geotechnicznego.

Badanie gruntu pod domek
Badania gruntu pod obiekty kubaturowe
opinia geotechniczna

Wielu klientów w trakcie planowania budowy domku jednorodzinnego rozważa wykonanie pomiarów geotechnicznych gruntu. Badania geotechniczne warto wykonać jeszcze przed zakupem działki, aby upewnić się czy grunt na którym zamierzamy postawić dom spełnia niezbędne kryteria. Na etapie planowania budowy niekiedy projektant przyszłego domu prosi o dostarczenie opinii geotechnicznej, tak aby mógł odpowiednio zaplanować dobór optymalnych materiałów. Również w takim przypadku niezbędne będzie skorzystanie z usług firmy geotechnicznej.

Pomoc geotechnika może być również przydatna w początkowych etapach budowy domku, na przykład, gdy niezbędne jest sprawdzenie, czy grunt jest już odpowiednio utwardzony, lub w przypadku kiedy w trakcie stawiania fundamentów ekipa budowlana napotka problemy w stawianiu fundamentów. Mówimy wówczas o nadzorze geotechnicznym w ramach którego wykonujemy m.in. odwierty kontrolne lub sondowanie gruntu dające obraz spoistości podłoża.

Wszystkie powyższe badania realizowane są zazwyczaj w ciągu kilkudziesięciu minut. Wszystkie przeprowadzane przez nas badania są odpowiednio dokumentowane i wraz z charakterystyką metodologii przygotowywane w postaci opinii geotechnicznej.